Newsfeed of LivenGuide and Friends

(KTSG Online) – Gần đây một tờ báo mạng đăng bài viết nhan đề “Việt Nam sẽ có hơn 1.500 người siêu giàu năm 2026”. Theo bài báo, năm 2016, Việt Nam có gần 600 người “siêu giàu”. Năm ngoái, con số này là hơn 1.200, và ước tính sẽ tăng lên hơn 1.500 sau bốn năm nữa. Đối với số đông độc giả, thông tin bài trên báo đến đây là… hết, vì muốn xem thêm phải trả tiền. Nhưng chỉ ngần ấy cũng đủ gợi cho người viết sự tò mò muốn tìm hiểu về một chủ đề khác đối lập với nội dung bài viết trên. Đó là hiện Việt Nam có bao nhiêu người “siêu nghèo”, và đến năm 2026, thì “giới siêu nghèo” này sẽ ra sao. Câu hỏi tưởng dễ trả lời này lại không dễ chút nào. Trước hết, thế nào là “siêu nghèo”. Vì không...See more

Please to comment
Please to comment
Please to comment

Conejo Valley Heating and Air Conditioning has been delivering dependable, quality service and comfort. Our expert staff, technicians and comfort advisors work together to bring you the very best in heating, air Conditioning and water heating services Since 1979.Indoor air quality, hot water and comfort are our priorities and we’ve got the energy efficient equipment and service teams to provide it! We specialize in air conditioning installation, AC repair , heating installation, furnace repair, water heater service and maintenance. We’ve seen just about everything and will put that experience to work for you. We’ll help guide your decision process by answering any of your questions or concerns.
 


Please to comment
Please to comment